Yhteystiedot ja info

Yhteystiedot

Työkykyä Tulevaan -hanke

Näre ry (Nurmeksen työttömien yhdistys)

Koulukatu 5, 75500 NURMES

Hankevastaava Sauli Yli-Hakola

sähköposti: etunimi.sukunimi(a)nare.fi

puhelin: 040 715 1963 (Näre ry toimisto)

Hankeinfo

Hankkeen toteutusaika 1.5.-31.12.2020

Nurmeksessa ja Juuassa toimiva Työkykyä Tulevaan on Näre ry:n (Nurmeksen työttömien yhdistys) hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on työttömien jaksamisen tukeminen sekä työkyvyn ylläpito ja parantaminen.

Työkykyä Tulevaan -hanke järjestää maksuttomia hyvinvointiin ja osallisuuteen tähtääviä asiantuntijaluentoja ja valmennusta. Tarjolla on myös vertaistukiryhmätoimintaa hankkeeseen osallistuville. Lisäksi hankkeen tavoitteena on, että työttömät pääsevät entistä paremmin mukaan yhteiskunnassa meneillään olevan etätyön murrokseen, jonka edistämiseksi tarjotaan digi- ja etätyövalmennuksia. Hanke pyrkii myös enneltaehkäisemään taloudellisista ongelmista aiheutuvaa työttömien syrjäytymistä tarjoamalla talousneuvontaa.

Työkykyä Tulevaan -hanke pyrkii vastaamaan koronaepidemian aiheuttamaan syrjäytymiskehitykseen tarjoamalla maksutonta valmennusta työttömille ja lomautetuille ennaltaehkäisevästi. Osallistujien työelämävalmiuksien parantaminen ja työkyvyn ylläpitäminen koronan aiheuttaman tilanteen aikana on hankkeen keskeinen tavoite. Hanke vastaa paikallisiin koronan tuomiin työllisyyden ja talouden muutoksiin osaltaan myös siten, että valmennuksia järjestetään ensisijaisesti yhteistyössä paikallisten palvelutuottajien ja yritysten kanssa.

Työkykyä Tulevaan -hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston varoista. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) mukaisesti. Hankkeen erityistavoite on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Henkilötietojen käsittely

Hankkeen aikana kerättyjen henkilötietojen käsittely toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Osallistujien tietoja käytetään vain osallistujakohtaisesti hankkeen toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin tai muille hankkeeseen osallistuville ilman osallistujan suostumusta. Hankeen aikana tehtävän Kykyviisari-arvioinnin yhteydessä ei tallenneta henkilöitä yksilöiviä tietoja palvelun tietokantaan (ks. TTL:n sähköisten palveluiden tiedonsuojauksen periaatteet).

Takaisin etusivulle