Työkykyä Tulevaan!

HANKKEEN TOTEUTUSAIKA ON PÄÄTTYNYT, KIITOS MUKANA OLLEILLE!

Hankkeen aikana aloitettua vertaistoimintaa järjestetään edelleen Näre ry:ssä. Lisätietoja toiminnasta Näre ry:n nettisivuilta: www.nare.fi tai yhdistyksen toimistosta, puh. 040 715 1963, sähköposti: narekartano(a)nare.fi

Työkykyä Tulevaan -hanke (1.5.-31.12.2020) tarjoaa maksuttomia valmennuksia, neuvontaa ja ohjausta työkykyyn ja työelämätaitoihin liittyen. Toimintoihin voivat osallistua Nurmeksen ja Juuan alueen työttömät ja lomautetut. Myös yritystoimintansa vähenemisen tai loppumisen takia työttömäksi jääneet yrittäjät tai osa-aikaisesti työskentelevät/opiskelevat työttömät työnhakijat ovat tervetulleita mukaan!

Tarjolla olevat valmennukset ja neuvonta keskittyvät hyvinvoinnin sekä työelämävalmiuksien parantamiseen. Aiheita ovat mm. liikunta, ravitsemus, uni, stressinhallinta, luovuus, etätyömenetelmät, talouden hallinta sekä digi- ja työnhakutaidot. Toimintoihin osallistuminen on täysin maksutonta.

Osallistujana voit itse valita sopivan tavan työkykysi ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Neuvojamme auttavat alusta alkaen oman tilanteesi ja tuen tarpeen arvioinnissa. Käytämme työ- ja toimintakyvyn arvioinnin apuna anonyymisti täytettävää Työterveyslaitoksen kykyviisari -työkalua, jonka käyttöön saat tarvittaessa neuvojamme tuen.

Alkuarvioinnin jälkeen voit valita Sinulle sopivimman tavan työkykysi ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tarjoamme maksuttomia pienryhmävalmennuksia, yksilöllistä tukea ja neuvontaa sekä vertaistukitoimintaa. Voit myös perehtyä haluamiisi aiheisiin täysin omatoimisesti neuvojamme kokoaman materiaalin avulla. Kykyviisari-kysely täytetään toimintoihin osallistumisen jälkeen uudelleen vaikutusten arvioimiseksi.

Järjestämme valmennukset ja muut toiminnot korona-rajoitukset ja ohjeistukset huomioiden, joko lähitapaamisina, verkkoympäristössä tai näiden yhdistelmänä. Myös vertaisryhmien itsenäisessä toiminnassa ohjeistamme osallistujia huomioimaan ajantasaiset turvaväli- ja hygieniasuositukset.

Tuemme tarvittaessa osallistujan verkkoympäristössä toimimista sovellusten käytön neuvonnalla sekä lainaamalla laitteistoja (mm. web-kamerat, kuulokemikrofonit).